Thunder Spirit's Power

Thunder Spirit's PowerName

คะแนน
พลังโจมตีของ ยูนิตไฟฟ้า 25% เพิ่ม