Thunder Spirit's Power

Thunder Spirit's PowerName

คะแนน
พลังโจมตีของ ยูนิตไฟฟ้า 50% เพิ่ม