~ The Shimae a big hurt!

~ The Shimae a big hurt!Name

คะแนน
สายฟ้า 3 ครั้งสร้างความเสียหาย และ มีโอกาสติดสถานะ Injuryใส่ศัตรูทั้งหมด