God 閃夜 light Mushi

God 閃夜 light MushiName

คะแนน
โจมตีด้วยความมืด 10 ครั้ง มีโอกาสติดสถานะ Curse ใส่ศัตรูทั้งหมด