Purgatory twin Ryuga撃

Purgatory twin Ryuga撃Name

คะแนน
โจมตีด้วยไฟ 9 ครั้ง สร้าง ความเสียหาย และ มีโอกาสติดสถานะ Injury [โจมตีศัตรูตัวเดียว]