Paula goddess of flower

Paula goddess of flower

เกรด

Basic Information

 • Attribute
  Fire > Earth > Thunder > Water > Fire
 • Max Lv
  60
 • Cost
  10
 • Attack Hit
 • Brave Burst Hit
HP Attack Defense Recovery
Initial 2635 829 813 897
Lord 0 0 0 0
Anima 0 0 0 0
Breaker 3689 1276 1014 1256
Guardian 3689 1027 1266 1256
Oracle 0 0 0 0

Leader Skill

Earth Spirit's Power The attack strength of the tree attribute unit is 50% up

Brave Burst

-
 • Paula goddess of flower

Evolve Material Units

Cost EVO = 0

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ