Fire God Hinokagutsuchi

Fire God Hinokagutsuchi

เกรด

Basic Information

 • Attribute
  Water > Fire > Earth > Thunder > Water
 • Max Lv
  80
 • Cost
  16
 • Attack Hit
 • Brave Burst Hit
HP Attack Defense Recovery
Initial 3744 1234 1022 975
Lord 5541 1666 1421 1372
Anima 6108 1666 1421 1203
Breaker 0 0 0 0
Guardian 5541 1516 1583 1372
Oracle 0 0 0 0

Leader Skill

-

Brave Burst

-
 • Fire God Hinokagutsuchi

Evolve Material Units

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
Cost EVO = 0

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ