Demon Yagami Grand Golem

Demon Yagami Grand Golem

เกรด

Basic Information

 • Attribute
  Fire > Earth > Thunder > Water > Fire
 • Max Lv
  80
 • Cost
  16
 • Attack Hit
 • Brave Burst Hit
HP Attack Defense Recovery
Initial 3691 1291 1154 543
Lord 5496 1800 1625 782
Anima 6091 1800 1625 628
Breaker 5496 1952 1468 782
Guardian 0 0 0 0
Oracle 5271 1800 1625 1011

Leader Skill

-

Brave Burst

-
 • Demon Yagami Grand Golem

Evolve Material Units

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
Cost EVO = 0

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ