Crystal God of the tree

Crystal God of the tree

เกรด

Basic Information

 • Attribute
  Fire > Earth > Thunder > Water > Fire
 • Max Lv
  1
 • Cost
  12
 • Attack Hit
 • Brave Burst Hit
HP Attack Defense Recovery
Initial 4000 450 450 450
Lord 4000 450 450 450
Anima 4000 450 450 450
Breaker 4000 450 450 450
Guardian 4000 450 450 450
Oracle 4000 450 450 450

Leader Skill

-

Brave Burst

-
 • Crystal God of the tree

Evolve Material Units

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
Cost EVO = 0

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ