Yukinagi-shinhime Steer

Yukinagi-shinhime Steer

เกรด

Basic Information

 • Attribute
  Thunder > Water > Fire > Earth > Thunder
 • Max Lv
  80
 • Cost
  15
 • Attack Hit
 • Brave Burst Hit
HP Attack Defense Recovery
Initial 2383 1026 680 1240
Lord 0 0 0 0
Anima 4849 1449 1175 1540
Breaker 0 0 0 0
Guardian 0 0 0 0
Oracle 0 0 0 0

Leader Skill

-

Brave Burst

-
 • Yukinagi-shinhime Steer

Evolve Material Units

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
Cost EVO = 0

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ