Large Sea King God Meza

Large Sea King God Meza

เกรด

Basic Information

 • Attribute
  Thunder > Water > Fire > Earth > Thunder
 • Max Lv
  100
 • Cost
  22
 • Attack Hit
 • Brave Burst Hit
HP Attack Defense Recovery
Initial 3482 1365 958 1666
Lord 5214 1982 1264 1910
Anima 5942 1982 1264 1707
Breaker 5214 2178 1072 1910
Guardian 5214 1794 1464 1910
Oracle 0 0 0 0

Leader Skill

-

Brave Burst

-
 • Large Sea King God Meza

Evolve Material Units

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
Cost EVO = 0

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ