Ten cavalry God Will St.

Ten cavalry God Will St.

เกรด

Basic Information

 • Attribute
  Dark > Light > Dark
 • Max Lv
  100
 • Cost
  22
 • Attack Hit
 • Brave Burst Hit
HP Attack Defense Recovery
Initial 6211 1535 1674 1241
Lord 0 0 0 0
Anima 6955 1535 1674 1046
Breaker 6211 1731 1471 1241
Guardian 6211 1346 1853 1241
Oracle 0 0 0 0

Leader Skill

-

Brave Burst

-
 • Ten cavalry God Will St.

Evolve Material Units

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
Cost EVO = 0

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ