Ellis of the Black Rose

Ellis of the Black Rose

เกรด

Basic Information

 • Attribute
  Thunder > Water > Fire > Earth > Thunder
 • Max Lv
  30
 • Cost
  3
 • Attack Hit
 • Brave Burst Hit
HP Attack Defense Recovery
Initial 1245 610 491 487
Lord 0 0 0 0
Anima 0 0 0 0
Breaker 0 0 0 0
Guardian 0 0 0 0
Oracle 0 0 0 0

Leader Skill

-

Brave Burst

-
 • Ellis of the Black Rose

Evolve Material Units

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
Cost EVO = 0

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ