Thunder Nekomusume Parumi

Thunder Nekomusume Parumi

เกรด

Basic Information

 • Attribute
  Earth > Thunder > Water > Fire > Earth
 • Max Lv
  40
 • Cost
  7
 • Attack Hit
 • Brave Burst Hit
HP Attack Defense Recovery
Initial 2147 823 587 667
Lord 0 0 0 0
Anima 0 0 0 0
Breaker 3542 1243 734 953
Guardian 0 0 0 0
Oracle 0 0 0 0

Leader Skill

-

Brave Burst

-
 • Thunder Nekomusume Parumi

Evolve Material Units

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
Cost EVO = 0

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ