Kaminariyumi Tenjin Loch

Kaminariyumi Tenjin Loch

เกรด

Basic Information

 • Attribute
  Earth > Thunder > Water > Fire > Earth
 • Max Lv
  100
 • Cost
  22
 • Attack Hit
 • Brave Burst Hit
HP Attack Defense Recovery
Initial 4437 1373 1323 1397
Lord 0 0 0 0
Anima 6500 1745 1598 1516
Breaker 5800 1952 1395 1702
Guardian 5800 1542 1793 1702
Oracle 0 0 0 0

Leader Skill

-

Brave Burst

-
 • Kaminariyumi Tenjin Loch

Evolve Material Units

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
Cost EVO = 0

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ