Honooodorihime God Ramuna

Honooodorihime God Ramuna

เกรด

Basic Information

 • Attribute
  Water > Fire > Earth > Thunder > Water
 • Max Lv
  80
 • Cost
  16
 • Attack Hit
 • Brave Burst Hit
HP Attack Defense Recovery
Initial 3520 1309 1080 1198
Lord 0 0 0 0
Anima 0 0 0 0
Breaker 0 0 0 0
Guardian 0 0 0 0
Oracle 0 0 0 0

Leader Skill

-

Brave Burst

-
 • Honooodorihime God Ramuna

Evolve Material Units

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
Cost EVO = 0

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ