Aryuto war god of light

Aryuto war god of light

เกรด

Basic Information

 • Attribute
  Dark > Light > Dark
 • Max Lv
  80
 • Cost
  16
 • Attack Hit
 • Brave Burst Hit
HP Attack Defense Recovery
Initial 3666 1163 1270 1138
Lord 0 0 0 0
Anima 0 0 0 0
Breaker 0 0 0 0
Guardian 0 0 0 0
Oracle 0 0 0 0

Leader Skill

-

Brave Burst

-
 • Aryuto war god of light

Evolve Material Units

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
Cost EVO = 0

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ