ค่ายกลพิรุณ

ค่ายกลพิรุณ Game Kungfu House

LEVEL
หัวหน้าค่าย
agi
กลางค่าย
con
หางค่าย
matk
1 10% 11 10
2 0% 0 0
3 0% 0 0
4 0% 0 0
5 0% 0 0
6 0% 0 0
7 0% 0 0
8 0% 0 0
9 0% 0 0
10 0% 0 0

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์ 5
ธรรมดา
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์ 13
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
.