ค่ายกลเก้าติ่ง

ค่ายกลเก้าติ่ง Game Kungfu House

LEVEL
หัวหน้าค่าย
hp
กลางค่าย
agi
หางค่าย
agi
1 13% 5% 5%
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ 13
ปรมาจารย์
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard