ค่ายกลหกประสาน

ค่ายกลหกประสาน Game Kungfu House

LEVEL
หัวหน้าค่าย
c.def
กลางค่าย
agi
หางค่าย
cri
1 23 5% 11
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ 14
ปรมาจารย์
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard