ค่ายกลถงเหย่

ค่ายกลถงเหย่ Game Kungfu House

LEVEL
หัวหน้าค่าย
def
กลางค่าย
cri
หางค่าย
agi
1 14% 11 5%
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MAP

ธรรมดา 18
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard