ค่ายกลดอกท้อ

ค่ายกลดอกท้อ Game Kungfu House

LEVEL
หัวหน้าค่าย
def
กลางค่าย
cri
หางค่าย
matk
1 14% 11 10%
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ 18
ปรมาจารย์
ธรรมดา 19
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard