ค่ายกลกระบี่เร็ว

ค่ายกลกระบี่เร็ว Game Kungfu House

LEVEL
หัวหน้าค่าย
agi
กลางค่าย
atk
หางค่าย
matk
1 10% 7% 10%
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MAP

ธรรมดา 21
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์

วาสนาฮีโร

เปาปุท้ง

เปาปุท้ง

ได้รับ: agi + 18% เป็นคนเปิดเผย พูดตรงไปตรงมา แต่เป็นคนปากหนัก ให้ตายก็ไม่ยอมรับว่าตนเองผิด.
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard