ค่ายกลปากว้าเก้าวง

ค่ายกลปากว้าเก้าวง Game Kungfu House

LEVEL
หัวหน้าค่าย
def
กลางค่าย
matk
หางค่าย
matk
1 21% 16% 15%
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์ 16
ธรรมดา
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์ 24
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard