hero['image_display']) !== false) :?> เสวียนหนาน เสวียนหนาน

เสวียนหนานGame Kungfu House

ฝึึกท่าร่างกำลังภายใน เป็นตั๊กม้อแห่งเส้าหลิน วรยุทธ์สูงส่ง กำลังภายในล้ำเลิศเคยเข้าร่วมตำหนักรวมยอดคน เดินเรื่อง "เจินหลง"
คะแนน
STAT Level1 Level160 Growth
HP 178 1485 8.16875
ATK (กำลัง) 102 610 3.175
MATK (กำลังภายใน) 200 1595 8.71875
AGI (ท่าร่าง) 89 280 1.19375
DEF (ป้องกัน) 59 350 1.81875
HIT (แม่น) 0 0 0
DODGE (หลบ) 0 0 0
CRI (คริติคอล) 10 10 0
DCRI (ต้านคริติตอล) 0 0 0
CON (สมาธิ) 5 5 0
soul require: 19
spirit: 107
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

พระเส้าหลิน

  • เฮี้ยงชื่อ
  • เสวียนม่อ
  • เสวียนขู่
ได้รับ: matk + 79%

หนึ่งไหลสมณะ

  • จีวร
ได้รับ: agi + 12%

พลังจักรวาลซ่อน

  • พลังจักรวาลซ่อน
ได้รับ: atk + 20%

เคล็ดลับวิชาพุทธ

  • คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น
ได้รับ: atk + 28%

สิบแปดอรหันต์

ได้รับ: hp + 22%