hero['image_display']) !== false) :?> กีเปียงหยัง กีเปียงหยัง

กีเปียงหยังGame Kungfu House

ฝึึกวรยุทธป้องกัน เศรษฐีหังโจว เป็นมหาเศรษฐีที่สร้างฐานะด้วยตนเอง.ภายนอกเย็นชา แต่มีคุณธรรม.หลงใหลการกินมาก.
คะแนน
STAT Level1 Level160 Growth
HP 224 695 2.94375
ATK (กำลัง) 132 640 3.175
MATK (กำลังภายใน) 95 415 2
AGI (ท่าร่าง) 72 650 3.6125
DEF (ป้องกัน) 92 325 1.45625
HIT (แม่น) 0 0 0
DODGE (หลบ) 10 10 0
CRI (คริติคอล) 0 0 0
DCRI (ต้านคริติตอล) 0 0 0
CON (สมาธิ) 0 0 0
soul require: 14
spirit: 86

พรสวรรค์

เคล็ดลับธรณีใหญ่

เคล็ดลับธรณีใหญ่

คริติคอล, Lv.1: 19
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

พี่น้องสามัคคี

  • โอวทิฮวย
  • ชอลิ้วเฮียง
ได้รับ: agi + 31%

หนาวใจ

  • ดาบมณีจันทรา
ได้รับ: atk + 24%

ใจประสานใจ

  • พลังดรรชนีใจประสานใจ
ได้รับ: def + 28%

สูงส่งหรูหรา

  • เสื้ื้อห่านป่าใหญ่
ได้รับ: hit + 40

สมบัติจอมยุทธ์

  • คัมภีร์ไท้เสวียน
ได้รับ: atk + 28%
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard