hero['image_display']) !== false) :?> โต่วเกียบ โต่วเกียบ

โต่วเกียบGame Kungfu House

ฝึึกกำลังภายในกาย หนึ่งในมหาสมณะวัดเส้าหลินวรยุทธ์ล้ำลึก.หน้าตาขาวซีด เหมือนเด็กน้อยหน้าขาว.
คะแนน
STAT Level1 Level160 Growth
HP 386 1405 6.36875
ATK (กำลัง) 65 300 1.46875
MATK (กำลังภายใน) 290 1185 5.59375
AGI (ท่าร่าง) 20 230 1.3125
DEF (ป้องกัน) 128 465 2.10625
HIT (แม่น) 0 0 0
DODGE (หลบ) 0 0 0
CRI (คริติคอล) 0 0 0
DCRI (ต้านคริติตอล) 10 10 0
CON (สมาธิ) 0 0 0
soul require: 17
spirit: 114
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

ค่ายกลม่วง

  • โต่วแอะ
  • โต่วลั้ง
ได้รับ: def + 43%

สมบัติสมณะ

  • ธรรมปิดบาป
ได้รับ: matk + 30%

หนึ่งไหลสมณะ

  • จีวร
ได้รับ: def + 17%

ใต้ต้นพุทธคุณ

  • วิชาเสื่อมเกียรติ
ได้รับ: c.def + 41

สามเส้าหลิน

  • ค่ายกลบ่วงวชิระสยบมาร
ได้รับ: def + 28%