hero['image_display']) !== false) :?> โอวทิฮวย โอวทิฮวย

โอวทิฮวยGame Kungfu House

ฝึกกำลัังภายในวรยุทธ สามสิ่งที่เขาชอบคือ ดื่มเหล้า, นารี, ผดุงคุณธรรม.เป็นชายชาตรีที่กล้าทำกล้ารับ.
คะแนน
STAT Level1 Level160 Growth
HP 234 1255 6.38125
ATK (กำลัง) 134 925 4.94375
MATK (กำลังภายใน) 175 1210 6.46875
AGI (ท่าร่าง) 156 235 0.49375
DEF (ป้องกัน) 55 55 0
HIT (แม่น) 0 0 0
DODGE (หลบ) 0 0 0
CRI (คริติคอล) 2 2 0
DCRI (ต้านคริติตอล) 0 0 0
CON (สมาธิ) 8 8 0
soul require: 16
spirit: 85
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

พี่น้องสามัคคี

  • กีเปียงหยัง
  • ชอลิ้วเฮียง
ได้รับ: agi + 31%

จงรักภักดี

  • ตราชีวิตภักดี
ได้รับ: matk + 25%

แกร่งดั่งเหล็ก

  • พลังอรหันต์อัตตา
ได้รับ: c.def + 41

ไอตะวัน

  • หมวกเหล็กหยางขุ่น
ได้รับ: hp + 18%

พลังฝ่ามือแกร่ง

ได้รับ: atk + 28%
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard