hero['image_display']) !== false) :?> หลี่มกโช้ว หลี่มกโช้ว

หลี่มกโช้วGame Kungfu House

ฝึกท่าร่างวรยุทธ สาวงามผิวขาวตาคม.แต่เพราะถูกผู้ชายทิ้งถึงทำให้เปลี่ยนเป็นนางมารกระหายเลือด.เกลียดผู้ชายหลายใจที่สุด.
คะแนน
STAT Level1 Level160 Growth
HP 182 1065 5.51875
ATK (กำลัง) 144 855 4.44375
MATK (กำลังภายใน) 136 795 4.11875
AGI (ท่าร่าง) 121 1135 6.3375
DEF (ป้องกัน) 60 210 0.9375
HIT (แม่น) 0 0 0
DODGE (หลบ) 5 5 0
CRI (คริติคอล) 3 3 0
DCRI (ต้านคริติตอล) 0 0 0
CON (สมาธิ) 2 2 0
soul require: 19
spirit: 105
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

ศิษย์ร่วมสำนัก

  • เซียวเหล่งนึ่ง
ได้รับ: agi + 21%

วรยุทธมกโช้ว

  • วิชามือสามไร้สามไม่
ได้รับ: hit + 35

ฝ่ามือพิษใจพิษ

  • พลังฝ่ามือเทพห้าพิษ
ได้รับ: atk + 24%

กระบี่น้ำมรกต

  • กระบี่เกล็ดมรกต
ได้รับ: atk + 24%

กระดูกธรรม

  • เสื้อวายุหมุน
ได้รับ: cri + 48
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard