hero['image_display']) !== false) :?> มู่หยงฟู่ มู่หยงฟู่

มู่หยงฟู่Game Kungfu House

ฝึกท่าร่างรยุทธ เป็นคนที่ไม่ยอมจม ตั้งปณิธานฟื้นฟูราชวงศ์อยู่ตลอด ชอบวางแผนไม่สนใจว่าต้องทำร้ายใคร.
คะแนน
STAT Level1 Level160 Growth
HP 180 895 4.46875
ATK (กำลัง) 103 820 4.48125
MATK (กำลังภายใน) 135 535 2.5
AGI (ท่าร่าง) 120 955 5.21875
DEF (ป้องกัน) 60 175 0.71875
HIT (แม่น) 5 5 0
DODGE (หลบ) 5 5 0
CRI (คริติคอล) 0 0 0
DCRI (ต้านคริติตอล) 0 0 0
CON (สมาธิ) 0 0 0
soul require: 16
spirit: 85

พรสวรรค์

วิชาเคลื่อนย้ายดวงดาว

วิชาเคลื่อนย้ายดวงดาว

ยิงกระเด็น, Lv.1: 41
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

บิดาตาย

  • จิวหมอจื้อ
ได้รับ: atk + 28%

แม่ทัพมู่หยง

  • เฝิงปอเอ้อ
  • เปาปุท้ง
ได้รับ: cri + 72

วรยุทธมู่หยง

  • พลังดรรชนีประสาน
ได้รับ: agi + 18%

ฐานะร่ำรวย

  • เสื้อหนังเสือดาว
ได้รับ: hit + 40

ร้อยตระกูล

  • พลังวรยุทธร้อยตระกูล
ได้รับ: atk + 24%

ฝนึกแปดประตู

  • ค่ายแปดทวารกุญแจทอง
ได้รับ: atk + 32%