hero['image_display']) !== false) :?> นางพญาผมขาว นางพญาผมขาว

นางพญาผมขาวGame Kungfu House

ฝึกท่าร่างรยุทธ
คะแนน
STAT Level1 Level160 Growth
HP 209 1060 5.31875
ATK (กำลัง) 119 975 5.35
MATK (กำลังภายใน) 177 1275 6.8625
AGI (ท่าร่าง) 125 1135 6.3125
DEF (ป้องกัน) 69 140 0.44375
HIT (แม่น) 0 0 0
DODGE (หลบ) 0 0 0
CRI (คริติคอล) 5 5 0
DCRI (ต้านคริติตอล) 0 0 0
CON (สมาธิ) 5 5 0
soul require: 21
spirit: 95

พรสวรรค์

วิชาเข็มคิ้วขาว

วิชาเข็มคิ้วขาว

บุกเดี่ยว , Lv.1: 17
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

ตกอยู่ในห้วงรัก

  • จั๋วอีหัง
ได้รับ: atk + 28%

รองเท้าตื๊อรัก

  • รองเท้าตื้อรัก
ได้รับ: hit + 35

ดรุณีบริสุทธิ์

  • กระบี่หญิงงาม
ได้รับ: atk + 20%

เทพธิดาดิน

  • เสื้อรุ้งแสงเทียน
ได้รับ: cri + 40

ห้าธาตุรวมหนึ่ง

  • พลังเทพห้าธาตุ
ได้รับ: con + 48
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard