hero['image_display']) !== false) :?> เยิ่นหว่อสิง เยิ่นหว่อสิง

เยิ่นหว่อสิงGame Kungfu House

ฝึกกำลังภายในกาย ประมุขพรรคตะวันจันทรา โหดเหี้ยมต่อศัตรู เป็นมิตรต่อสหาย.เป็นบุคคลที่ครึ่งมารครึ่งจอมยุทธ์.
คะแนน
STAT Level1 Level160 Growth
HP 300 1685 8.65625
ATK (กำลัง) 95 645 3.4375
MATK (กำลังภายใน) 220 1265 6.53125
AGI (ท่าร่าง) 20 250 1.4375
DEF (ป้องกัน) 112 435 2.01875
HIT (แม่น) 0 0 0
DODGE (หลบ) 0 0 0
CRI (คริติคอล) 0 0 0
DCRI (ต้านคริติตอล) 5 5 0
CON (สมาธิ) 5 5 0
soul require: 30
spirit: 118
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

บ้านเจ้าสำนัก

  • ยิ่มเอี่ยงเอี้ยง
  • เหล่งหูชง
ได้รับ: atk + 43%

นามเจ้าสำนัก

  • ตงฟางปู้ป้าย
ได้รับ: dodge + 48

ลึกล้ำยากเดา

  • คัมภีร์ล้างไขกระดูก
ได้รับ: cri + 48

ไอตะวัน

  • หมวกเหล็กหยางขุ่น
ได้รับ: hp + 18%

ไม่ตัดชาย

ได้รับ: matk + 36%

ลึกล้ำยากเดา

  • คัมภีร์ล้างไขกระดูก
ได้รับ: cri + 48
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard