hero['image_display']) !== false) :?> เถี่ยจงถาง เถี่ยจงถาง

เถี่ยจงถางGame Kungfu House

Unknown
คะแนน
STAT Level1 Level160 Growth
HP 389 0 0
ATK (กำลัง) 124 0 0
MATK (กำลังภายใน) 100 0 0
AGI (ท่าร่าง) 135 0 0
DEF (ป้องกัน) 99 0 0
HIT (แม่น) 5 0 0
DODGE (หลบ) 0 0 0
CRI (คริติคอล) 5 0 0
DCRI (ต้านคริติตอล) 0 0 0
CON (สมาธิ) 20 0 0
soul require: 34
spirit: 0

พรสวรรค์

วิชาสิบสองกระบวนท่าเลือดเหล็ก

วิชาสิบสองกระบวนท่าเลือดเหล็ก

ยิงกระเด็น , Lv.1: 18
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

องค์ชายสามกู่หรง

  • ลี้คิมฮวง
  • ชอลิ้วเฮียง
ได้รับ: agi 31% +

ธรณีเลือดใหญ่

  • โอวทิฮวย
  • กีเปียงหยัง
  • ชอลิ้วเฮียง
  • จักพรรดิ์ราตรี
ได้รับ: hp 69% +

ธงอยู่คนอยู่

  • ธรณีใหญ่เลือดเหล็ก
ได้รับ: atk 49% +

สำนักเลืือดเหล็กยุทธภพ

  • ป้ายธรณีใหญ่
ได้รับ: matk 77% +

รุ่งโรจน์โบยบิน

  • เคล็ดลับธรณีใหญ่
ได้รับ: cri 48 +

ช่วยคนสุขสันต์

  • กำเนิดวิชาอาภรณ์วิหาร
ได้รับ: matk 36% +
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard