hero['image_display']) !== false) :?> หลวงจีนกวาดลาน หลวงจีนกวาดลาน

หลวงจีนกวาดลานGame Kungfu House

Unknown
คะแนน
STAT Level1 Level160 Growth
HP 523 2043 9.5
ATK (กำลัง) 199 811 3.825
MATK (กำลังภายใน) 322 1522 7.5
AGI (ท่าร่าง) 56 403 2.16875
DEF (ป้องกัน) 236 716 3
HIT (แม่น) 0 0 0
DODGE (หลบ) 0 0 0
CRI (คริติคอล) 0 0 0
DCRI (ต้านคริติตอล) 50 0 0
CON (สมาธิ) 50 0 0
soul require: 0
spirit: 0

พรสวรรค์

คัมภีร์ล้างไขกระดูก

คัมภีร์ล้างไขกระดูก

ป้องกัน , Lv.1: 12
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

  • มู่หยงป้อ
  • เซียวหย่วนซัน
ได้รับ: hp + 32%

  • เสื้อศักการะ
ได้รับ: def + 28%

  • แหวนทองสลัก
ได้รับ: matk + 149%

  • คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น
ได้รับ: matk + 49%

  • วิชาดรรชนีชิงไร้สภาพ
ได้รับ: matk + 49%

  • วิชาดรรชนีเด็ดบุปผา
ได้รับ: matk + 30%
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard