hero['image_display']) !== false) :?> จักพรรดิ์ราตรี จักพรรดิ์ราตรี

จักพรรดิ์ราตรีGame Kungfu House

Yeti Unknown
คะแนน
STAT Level1 Level160 Growth
HP 591 0 0
ATK (กำลัง) 339 0 0
MATK (กำลังภายใน) 443 0 0
AGI (ท่าร่าง) 394 0 0
DEF (ป้องกัน) 131 0 0
HIT (แม่น) 0 0 0
DODGE (หลบ) 0 0 0
CRI (คริติคอล) 0 0 0
DCRI (ต้านคริติตอล) 0 0 0
CON (สมาธิ) 140 0 0
soul require: 0
spirit: 0

พรสวรรค์

พลังฝามือปลิดวิญณาณ

พลังฝามือปลิดวิญณาณ

กวาดล้าง, Lv.1: 23
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

  • โอวทิฮวย
  • เถี่ยจงถาง
  • ชอลิ้วเฮียง
  • กีเปียงหยัง
ได้รับ: hp + 69%

  • ราชินีธิวา
ได้รับ: atk + 28%

  • เสื้อวายุหมุน
ได้รับ: agi + 35%

  • ชายคาบิน
ได้รับ: cri + 48

  • เคล็ดลับธรณีใหญ่
ได้รับ: atk + 28%

  • วิชาสิบสองกระบวนท่าเลือดเหล็ก
ได้รับ: matk + 79%
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard