hero['image_display']) !== false) :?> ราชินีธิวา ราชินีธิวา

ราชินีธิวาGame Kungfu House

Unknown
คะแนน
STAT Level1 Level160 Growth
HP 572 0 0
ATK (กำลัง) 329 0 0
MATK (กำลังภายใน) 429 0 0
AGI (ท่าร่าง) 381 0 0
DEF (ป้องกัน) 127 0 0
HIT (แม่น) 10 0 0
DODGE (หลบ) 0 0 0
CRI (คริติคอล) 75 0 0
DCRI (ต้านคริติตอล) 0 0 0
CON (สมาธิ) 25 0 0
soul require: 0
spirit: 0
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

  • จักพรรดิ์ราตรี
ได้รับ: atk + 28%

  • ฝีเสื้อเจ็ดสี
ได้รับ: matk + 36%

  • ปิ่นหงส์ทองเงิน
ได้รับ: con + 48

  • เคล็ดลับธรณีใหญ่
ได้รับ: atk + 28%

  • กำเนิดวิชาอาภรณ์วิหาร
ได้รับ: matk + 25%

  • ค่ายสองมังกรพ้นน้ำ
ได้รับ: agi + 21%