hero['image_display']) !== false) :?> เซียวเหล่งนึ่ง เซียวเหล่งนึ่ง

เซียวเหล่งนึ่งGame Kungfu House

ฝึกวรยุทธท่าร่าง เย็นชาดุจน้ำแข็ง งดงามหาใดเปรียบ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลกภายนอก อาศัยอยู่ใน"สุสานโบราณ."
คะแนน
STAT Level1 Level160 Growth
HP 247 1215 6.05
ATK (กำลัง) 142 1120 6.1125
MATK (กำลังภายใน) 185 545 2.25
AGI (ท่าร่าง) 199 1295 6.85
DEF (ป้องกัน) 179 485 1.9125
HIT (แม่น) 0 0 0
DODGE (หลบ) 5 5 0
CRI (คริติคอล) 5 5 0
DCRI (ต้านคริติตอล) 0 0 0
CON (สมาธิ) 5 5 0
soul require: 35
spirit: 115

พรสวรรค์

คัมภีร์สาวหยก

คัมภีร์สาวหยก

แม่น , Lv.1: 19
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

ศิษย์อาจารย์

  • จิวแป๊ะทง
ได้รับ: def + 28%

ตกอยู่ในห้วงรัก

  • เอี้ยก้วย
ได้รับ: matk + 36%

ศิษย์ร่วมสำนัก

  • หลี่มกโช้ว
ได้รับ: agi + 21%

ถุงมือไหมทอง

  • ถุงมือไหมทอง
ได้รับ: dodge + 40

ดรุณีบริสุทธิ์

  • กระบี่หญิงงาม
ได้รับ: atk + 20%

อ่อนเยาว์วัย

  • คัมภีร์อมตะ
ได้รับ: hp + 22%
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard