hero['image_display']) !== false) :?> ชอลิ้วเฮียง ชอลิ้วเฮียง

ชอลิ้วเฮียงGame Kungfu House

วิชาตัวเบาเหมือนลม โปรยเสน่ห์ไปทั่ว วิชาตัวเบายอดเยี่ยม ไม่มีใครเทียบได้เป็น"สามคุณชายของโกวเล้ง"
คะแนน
STAT Level1 Level160 Growth
HP 208 810 3.7625
ATK (กำลัง) 119 815 4.35
MATK (กำลังภายใน) 132 610 2.9875
AGI (ท่าร่าง) 255 1355 6.875
DEF (ป้องกัน) 69 540 2.94375
HIT (แม่น) 0 0 0
DODGE (หลบ) 5 5 0
CRI (คริติคอล) 0 0 0
DCRI (ต้านคริติตอล) 0 0 0
CON (สมาธิ) 5 5 0
soul require: 32
spirit: 104

พรสวรรค์

วิชามือไวขโมยหอม

วิชามือไวขโมยหอม

บุกเดี่ยว , Lv.1: 64
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

องค์ชายสามกู่หรง

  • ลี้คิมฮวง
  • เถี่ยจงถาง
ได้รับ: agi + 31%

พี่น้องสามัคคี

  • โอวทิฮวย
  • กีเปียงหยัง
ได้รับ: agi + 31%

รองเท้าเงียบ

  • รองเท้าเสียงเงียบ
ได้รับ: agi + 21%

แหวนหยก

  • แหวนหยกซ่อนเงา
ได้รับ: dodge + 40

ธรณีใหญ่

  • เคล็ดลับธรณีใหญ่
ได้รับ: atk + 28%

ท่าเท้าท่องคลื่น

  • ท่าเท้าท่องคลื่น
ได้รับ: atk + 28%
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard