hero['image_display']) !== false) :?> อึ้งเอี้ยะซือ อึ้งเอี้ยะซือ

อึ้งเอี้ยะซือGame Kungfu House

ฝึกกำลังภายในวรยุทธ ฉลาดรอบรู้ ทั้งธรรมชาติและวรยุทธ หยินหยางห้าธาตุ,วรยุทธแปดทิศอัศจรรย์ หยิ่งยโส.
คะแนน
STAT Level1 Level160 Growth
HP 271 1440 7.30625
ATK (กำลัง) 155 1160 6.28125
MATK (กำลังภายใน) 171 1515 8.4
AGI (ท่าร่าง) 162 770 3.8
DEF (ป้องกัน) 90 285 1.21875
HIT (แม่น) 5 5 0
DODGE (หลบ) 5 5 0
CRI (คริติคอล) 0 0 0
DCRI (ต้านคริติตอล) 0 0 0
CON (สมาธิ) 5 5 0
soul require: 36
spirit: 126

พรสวรรค์

วิชาดรรชนีศักดิสิทธิ์

วิชาดรรชนีศักดิสิทธิ์

บุกเดี่ยว , Lv.1: 17
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

พ่อลูกลงค่าย

 • อึ้งย้ง
ได้รับ: matk + 36%

ยิงห้าอินทรีย์

 • อาวเอี๊ยงฮง
 • เฮ้งเตงเอี้ยง
 • อั้งชิกง
 • อิดเต็ง
ได้รับ: matk + 117%

เทพอินทรีย์

 • จิวแป๊ะทง
 • ก๊วยเจ๋ง
 • อิดเต็ง
 • เอี้ยก้วย
ได้รับ: atk + 93%

คนประหลาด

 • หน้ากากค่ายกล
ได้รับ: hp + 15%

ขลุ่ยหยกเขียว

 • ขลุ่ยหยกมรกต
ได้รับ: cri + 35

เพลงคลื่นทะเล

 • บทเพลงคลื่นทะเลมรกต
ได้รับ: con + 40
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard