hero['image_display']) !== false) :?> อิดเต็ง อิดเต็ง

อิดเต็งGame Kungfu House

ฝึกกำลังภายในป้องกัน จักรพรรดิใต้ต้วนจือซิ่ง มีวิชา"พลังฟ้ากำเนิด"กับ"ดัชนีสุริยันต์"สองวิทยายุทธ์
คะแนน
STAT Level1 Level160 Growth
HP 230 1130 5.625
ATK (กำลัง) 132 975 5.26875
MATK (กำลังภายใน) 184 1695 9.44375
AGI (ท่าร่าง) 153 375 1.3875
DEF (ป้องกัน) 76 655 3.61875
HIT (แม่น) 15 15 0
DODGE (หลบ) 0 0 0
CRI (คริติคอล) 0 0 0
DCRI (ต้านคริติตอล) 0 0 0
CON (สมาธิ) 0 0 0
soul require: 37
spirit: 126

พรสวรรค์

ดัชนีสุริยันต์

ดัชนีสุริยันต์

ทะลวง , Lv.1: 9
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

ยิงห้าอินทรีย์

 • เฮ้งเตงเอี้ยง
 • อั้งชิกง
 • อาวเอี๊ยงฮง
 • อึ้งเอี้ยะซือ
ได้รับ: matk + 117%

เทพอินทรีย์

 • อึ้งเอี้ยะซือ
 • จิวแป๊ะทง
 • ก๊วยเจ๋ง
 • เอี้ยก้วย
ได้รับ: atk + 93%

พระสนม

 • เฮ๊งโกว
ได้รับ: cri + 51

ฝันจักรพรรดิ

 • รองเท้าศึกมังกร
ได้รับ: hit + 48

บรรลุโสดาบัน

 • เสื้อศักการะ
ได้รับ: def + 28%

คัมภีร์เตงเอี้ยง

 • พลังฟ้ากำเนิด
ได้รับ: matk + 30%
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard