hero['image_display']) !== false) :?> หยู่ไต้งั้ง หยู่ไต้งั้ง

หยู่ไต้งั้งGame Kungfu House

ฝึกกำลังภายในป้องกัน ศิษย์คนที่สามของเตียซำฮง ถูกคนชั่วลอบทำร้าย ทำให้พิการ.ภายหลังได้รับการรักษา จึงองอาจขึ้นอีกครั้ง.
คะแนน
STAT Level1 Level160 Growth
HP 98 0 0
ATK (กำลัง) 56 0 0
MATK (กำลังภายใน) 73 0 0
AGI (ท่าร่าง) 65 0 0
DEF (ป้องกัน) 32 0 0
HIT (แม่น) 0 0 0
DODGE (หลบ) 0 0 0
CRI (คริติคอล) 0 0 0
DCRI (ต้านคริติตอล) 0 0 0
CON (สมาธิ) 10 10 0
soul require: 0
spirit: 64
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard