hero['image_display']) !== false) :?> ซ่งง้วนเกี่ย ซ่งง้วนเกี่ย

ซ่งง้วนเกี่ยGame Kungfu House

คะแนน
STAT Level1 Level160 Growth
HP 187 0 0
ATK (กำลัง) 107 0 0
MATK (กำลังภายใน) 140 0 0
AGI (ท่าร่าง) 124 0 0
DEF (ป้องกัน) 62 0 0
HIT (แม่น) 0 0 0
DODGE (หลบ) 0 0 0
CRI (คริติคอล) 1 0 0
DCRI (ต้านคริติตอล) 0 0 0
CON (สมาธิ) 9 0 0
soul require: 0
spirit: 0
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

เจ็ดยุทธ์บู้ตึ้ง

 • หยู่ไต้งั้ง
 • ฮึงหลีเต๊ก
 • หยูเหลียงจิว
 • เตียชุ่ยซัว
 • เตียซ่งโค่ย
 • ม็อกก็อกเซี่ย
ได้รับ: atk + 261%

ภักดีกล้าหาญ

 • ผูกซื่อสัตย์
ได้รับ: matk + 25%

สุภาพบุรุษ

 • กระบี่ยอดบุรุษ
ได้รับ: atk + 20%

บู้ตึ้งศิษย์

 • พลังเอี๊ยงบ้อเก๊ก
ได้รับ: c.def + 35

ครูศิษย์ลงค่าย

 • ซ่งแชจือ
ได้รับ: def + 28%

พลังเทพบู้ตึ้ง

 • ค่ายกลดาวเหนือ
ได้รับ: agi + 21%