hero['image_display']) !== false) :?> เตียชุ่ยซัว เตียชุ่ยซัว

เตียชุ่ยซัวGame Kungfu House

ฝึึกวรยุทธกาย ศิษย์ของเตียซำฮง หนึ่งในเจ็ดจอมยุทธ์บู้ตึ้ง.หนุ่มรูปงามที่มีความรู้สูงส่ง.
คะแนน
STAT Level1 Level160 Growth
HP 164 0 0
ATK (กำลัง) 94 0 0
MATK (กำลังภายใน) 123 0 0
AGI (ท่าร่าง) 109 0 0
DEF (ป้องกัน) 54 0 0
HIT (แม่น) 10 10 0
DODGE (หลบ) 0 0 0
CRI (คริติคอล) 0 0 0
DCRI (ต้านคริติตอล) 0 0 0
CON (สมาธิ) 0 0 0
soul require: 0
spirit: 84
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

เจ็ดยุทธ์บู้ตึ้ง

 • ม็อกก็อกเซี่ย
 • หยู่ไต้งั้ง
 • เตียซ่งโค่ย
 • ซ่งง้วนเกี่ย
 • หยูเหลียงจิว
 • ฮึงหลีเต๊ก
ได้รับ: atk + 261%

ลูกเขยสะใภ้

 • เตียบ่อกี้
 • ฮึงทีเจี่ย
ได้รับ: agi + 45%

สุภาพบุรุษ

 • กระบี่ยอดบุรุษ
ได้รับ: atk + 20%

บู้ตั้งศิษย์

 • พลังเอี๊ยงบ้อเก๊ก
ได้รับ: c.def + 35

นักรบเลือด

 • วิชาสิบสองกระบวนท่าเลือดเหล็ก
ได้รับ: matk + 36%

พลังเทพบู้ตึ้ง

 • ค่ายกลดาวเหนือ
ได้รับ: agi + 21%