hero['image_display']) !== false) :?> มกเนี่ยมชื้อ มกเนี่ยมชื้อ

มกเนี่ยมชื้อGame Kungfu House

ฝึกวรยุทธกำลังภายใน สตรีหัวอ่อนยึดมั่นในความรัก รักเอี้ยคังไม่เสื่อมคลาย นี่เป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมชีวิต
คะแนน
STAT Level1 Level160 Growth
HP 98 0 0
ATK (กำลัง) 56 0 0
MATK (กำลังภายใน) 73 0 0
AGI (ท่าร่าง) 65 0 0
DEF (ป้องกัน) 32 0 0
HIT (แม่น) 3 3 0
DODGE (หลบ) 0 0 0
CRI (คริติคอล) 2 2 0
DCRI (ต้านคริติตอล) 5 5 0
CON (สมาธิ) 0 0 0
soul require: 0
spirit: 64

พรสวรรค์

วิชาฝ่ามืองูขาวภูเขาหิมะ

วิชาฝ่ามืองูขาวภูเขาหิมะ

บุกเดี่ยว, Lv.1: 18

สกิลแนะนำ

วิชาหนึ่งกระบี่ตะวันตก

วิชาหนึ่งกระบี่ตะวันตก

บุกเดี่ยว , Lv.1: 32
วิชาแหฟ้าตาข่ายดิน

วิชาแหฟ้าตาข่ายดิน

บุกเดี่ยว, Lv.1: 31
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

ได้รับ: +
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard