hero['image_display']) !== false) :?> สมณะคิ้วเหลือง สมณะคิ้วเหลือง

สมณะคิ้วเหลืองGame Kungfu House

พลังภายในหนักแน่น ตอนเด็กเรียนวรยุทธ์ขั้นสุดยอด หลังถูกโจมตีพ่ายแพ้ในใจกลับกังวล จึงออกจากบ้านไปบวชเป็นหลวงจีน
คะแนน
STAT Level1 Level160 Growth
HP 118 0 0
ATK (กำลัง) 275 0 0
MATK (กำลังภายใน) 158 0 0
AGI (ท่าร่าง) 309 0 0
DEF (ป้องกัน) 137 0 0
HIT (แม่น) 0 0 0
DODGE (หลบ) 0 0 0
CRI (คริติคอล) 0 0 0
DCRI (ต้านคริติตอล) 10 10 0
CON (สมาธิ) 0 0 0
soul require: 20
spirit: 0
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

หมัดมวยแข็งแรง

  • มู่หยงป้อ
ได้รับ: hp + 22%

ช่วยเหลือแผ่นดิน

  • เมี้ยวนั้งหงส์
  • ต้วนเจิ้งฉุน
ได้รับ: matk + 53%

หนึ่งไหลสมณะ

  • จีวร
ได้รับ: def + 17%

สมบัติสมณะ

  • ธรรมปิดบาป
ได้รับ: matk + 30%

แกร่งดั่งเหล็ก

  • พลังอรหันต์อัตตา
ได้รับ: c.def + 41
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard