เมี้ยวนั้งหงส์เมี้ยวนั้งหงส์
โอ้วเจ่กตอโอ้วเจ่กตอ
ลิ้มเพ้งจือลิ้มเพ้งจือ
จ้อแหน้เซี้ยงจ้อแหน้เซี้ยง
คิ้วโชยยิ่มคิ้วโชยยิ่ม
จางซานจางซาน
หลี่ซื่อหลี่ซื่อ
ฉวนกว้านชิงฉวนกว้านชิง
ลิ้มเซียนยี้ลิ้มเซียนยี้
อาจื่ออาจื่อ
สมณะคิ้วเหลืองสมณะคิ้วเหลือง
ค้างคาวปีกเขียวค้างคาวปีกเขียว
ต้วนเจิ้งฉุนต้วนเจิ้งฉุน
เสวียนขู่เสวียนขู่
เสวียนม่อเสวียนม่อ
เสวียนหนานเสวียนหนาน
เฮี้ยงชื่อเฮี้ยงชื่อ
กัวซงหยางกัวซงหยาง
ฮึงทีเจี่ยฮึงทีเจี่ย
มังกรเสื้อม่วงมังกรเสื้อม่วง
หวังฮูหยินหวังฮูหยิน
ซูซิงเหอซูซิงเหอ
โหยวตั้นจือโหยวตั้นจือ
อ้วงเซ็งจี้อ้วงเซ็งจี้
แฮ่เซาะงี้แฮ่เซาะงี้
ยิ่มเอี่ยงเอี้ยงยิ่มเอี่ยงเอี้ยง
คูชู่กีคูชู่กี
แม่ชีมิกจ้อแม่ชีมิกจ้อ
กีเปียงหยังกีเปียงหยัง
เต็งชุนชิวเต็งชุนชิว
ตั้งเฮี้ยงฮวงตั้งเฮี้ยงฮวง
โต่วลั้งโต่วลั้ง
โต่วเกียบโต่วเกียบ
เฮ๊งโกวเฮ๊งโกว
อุ้ยเสี่ยวป้ออุ้ยเสี่ยวป้อ
เตี๋ยเมี่ยงเตี๋ยเมี่ยง
งักปุ๊กคุ้งงักปุ๊กคุ้ง
โอวทิฮวยโอวทิฮวย
จิวจี้เยียกจิวจี้เยียก
ก๊วยเซียงก๊วยเซียง
บ๊วยทิวฮวงบ๊วยทิวฮวง
หลี่มกโช้วหลี่มกโช้ว
โต่วแอะโต่วแอะ
ฮวยบ่อข่วยฮวยบ่อข่วย
เซียวฮื้อยี้เซียวฮื้อยี้
มู่หยงฟู่มู่หยงฟู่
ต้วนเหยียนชิ่งต้วนเหยียนชิ่ง
นางพญาผมขาวนางพญาผมขาว
ฮ้วงเอี้ยวฮ้วงเอี้ยว
เซ่งคุนเซ่งคุน
จิ้นบ้อเมี่ยจิ้นบ้อเมี่ย
อาเฟยอาเฟย
คงเจี้ยนคงเจี้ยน