ธรรมปิดบาป

ธรรมปิดบาป Game Kungfu House

acces, matk นักพรตเคยถามสมณะ ข้ามาโลกนี้ควรไปต่อแห่งใด? สมณะใช้มือชี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สองมือสะบัด เมฆเปิด ดินแดนสุดวิเศษปรากฎตรงหน้า
คะแนน  
STAT Min. Max.
MATK 51 68
ENITAIN (อัตราเติบโต) 0 7.16
HP 0.09 HIT 0
ATK (กำลัง) 0 DODGE (หลบ) 0
MATK (กำลังภายใน) 0 CRI (คริติคอล) 0
AGI (ท่าร่าง) 0 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 0

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์ 16

วาสนาฮีโร

สมณะคิ้วเหลือง

สมณะคิ้วเหลือง

ได้รับ: matk + 30% ตอนเด็กเรียนวรยุทธ์ขั้นสุดยอด หลังถูกโจมตีพ่ายแพ้ในใจกลับกังวล จึงออกจากบ้านไปบวชเป็นหลวงจีน
โต่วลั้ง

โต่วลั้ง

ได้รับ: matk + 30% หนึ่งในมหาสมณะวัดเส้าหลิน วรยุทธ์ล้ำลึก.หน้าตาดำคล้ำ เหมือนเหล็กกล้า.
โต่วเกียบ

โต่วเกียบ

ได้รับ: matk + 30% หนึ่งในมหาสมณะวัดเส้าหลินวรยุทธ์ล้ำลึก.หน้าตาขาวซีด เหมือนเด็กน้อยหน้าขาว.
โต่วแอะ

โต่วแอะ

ได้รับ: matk + 30% สมณะผู้ใหญ่ของวัดเส้าหลิน หัวหน้าสามมหาสมณะ.วรยุทธ์แข็งแกร่งจนคาดไม่ถึง มีเมตตา รู้สัจธรรม.
จิวหมอจื้อ

จิวหมอจื้อ

ได้รับ: matk + 30% ชื่นชอบวรยุทธ.จิตใจชั่วร้าย มีแผนการตลอด ปลิ้นปล่อนหลอกลวงเพื่อให้ได้วรยุทธ.วิชาหลากหลาย.