เสื้อคลุมจิตเมตตา

เสื้อคลุมจิตเมตตา Game Kungfu House

body, def
คะแนน  
STAT Min. Max.
DEF 32 43
ENITAIN (อัตราเติบโต) 0 0
HP 0.09 HIT 0
ATK (กำลัง) 0 DODGE (หลบ) 0
MATK (กำลังภายใน) 0 CRI (คริติคอล) 0
AGI (ท่าร่าง) 0 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 0

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์ 24

วาสนาฮีโร

ซูซิงเหอ

ซูซิงเหอ

ได้รับ: hit + 40%