เข็มไหมทอง

เข็มไหมทอง Game Kungfu House

weapon, atk
คะแนน  
STAT Min. Max.
ATK 18 25
ENITAIN (อัตราเติบโต) 0 0
HP 0 HIT 0
ATK (กำลัง) 12% DODGE (หลบ) 0
MATK (กำลังภายใน) 0 CRI (คริติคอล) 0
AGI (ท่าร่าง) 0 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 0

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ 37
ปรมาจารย์

วาสนาฮีโร

ตงฟางปู้ป้าย

ตงฟางปู้ป้าย

ได้รับ: cri + 40 ข้าผู้เดียวไม่แพ้!ถึงภายหลังถูกเหล่งหูชงและยอดฝีมือล้อม แต่ภายหลังอาศัยเข็มเย็บผ้าหนื่งเล่มต่อต้านศึก.