กงจักรโลหะ

กงจักรโลหะ Game Kungfu House

weapon,
คะแนน  
STAT Min. Max.
35 47
ENITAIN (อัตราเติบโต) 0 0
HP 0.09 HIT 0
ATK (กำลัง) 0 DODGE (หลบ) 0
MATK (กำลังภายใน) 0 CRI (คริติคอล) 0
AGI (ท่าร่าง) 0 DCRI (ต้านคริติคอล) 0
DEF (ป้องกัน) 0 CON (สมาธิ) 0

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์ 24

วาสนาฮีโร

ลามะจักรทอง

ลามะจักรทอง

ได้รับ: cri + 40 มหาสมณะศักดิ์สิทธิ์แห่งมองโกลฉายาราชครูจักรทอง ใช้จักรทั้งห้าเป็นอาวุธ มีพลังนาคคชสารปัญญาบารมี ที่ฝึกฝนจนกล้าแกร่งถึงขั้นสิบ ซึ่งเป็นขั้นที่ไม่มีใครเคยฝึกได้ถึง